Informujemy, że rusza rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne podyplomowe studia Romowie w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne.

Studia realizowane są z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020.

Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 w Instytucie Filologii Polskiej, pok. 551, V p.

Termin składania dokumentów: 12 kwietnia 2017 r. – 26 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 12 662 6164 oraz na stronie Instytutu Filologii Polskiej.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 10 czerwca 2017 r.