Zapraszamy do lektury nowego numeru „Konspektu”. Tematem przewodnim bieżącego wydania jest fotografia i fotografika.

Nowy „Konspekt” otwierają wywiady ze Stanisławem Markowskim – wybitnym fotografem reportażystą, autorem poruszających zdjęć z okresu stanu wojennego oraz prof. Haliną Cader-Pawłowską – artystką grafik, Kierownik Katedry Multimediów Wydziału Sztuki UP, która fotografię traktuje jako asumpt do działalności malarskiej. W numerze znalazły się także rozważania o historii fotografii pióra prof. Katarzyny Potyrały oraz prof. Jana Rajmunda Paśki, autorów cenionej książki Fotografia i dydaktyka (2016), a także artykuły i fotografie mistrzów obiektywu, związanych z Katedrą Multimediów naszej Uczelni. Dział tematyczny zamyka rozmowa z prof. Agnieszką Łukaszewską. Ponadto w numerze publikujemy wywiad z prof. Łukaszem Tomaszem Sroką – Dyrektorem Instytutu Historii i Archiwistyki UP oraz rozmowę z dr Małgorzatą Trojańską i mgr Anną Duczmalewską o działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Zapraszamy do czytania oraz oglądania tego pełnego fotografii „Konspektu”. Numer do nabycia w kiosku na terenie Uczelni a niebawem w sieci księgarni Empik.

„Konspekt” (60) – spis treści (PDF 463 KB)

Okładka nowego numeru „Konspektu” (60)