Od 15 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 r. trwać będzie rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018.

Program MOST adresowany jest do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także do uczestników studiów doktoranckich. System mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty. W programie MOST zrzeszonych jest 29 polskich uczelni. Oferta obejmuje ponad 400 kierunków i specjalności. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.mostup.up.krakow.pl oraz www.most.amu.edu.pl.

Plakat informujący o rekrutacji do Programu MOST na semestr zimowy i cały rok akademicki 2017/2018 (JPG 349 KB)