Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. Kazimierz Karolczak i Rektor Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały prof. Andrei Karol podpisali w dniu 6 kwietnia 2017 r. umowę dwustronną o bezpośredniej współpracy naukowo-dydaktycznej na lata 2017–2020.

20170406 podpisanie umowy UP PUJK m
Prof. Kazimierz Karolczak i prof. Andrei Karol podpisują umowę o współpracy, 6 kwietnia 2017 r. (fot. R. Stawarz)