W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie (edycja III), które odbywają się w dniach 3-8 kwietnia 2017 r.

Wśród wielu wydarzeń organizatorzy przewidują sesje naukowe, wykłady, spotkania, dyskusje, warsztaty psychologiczne, prawne, animacyjne. Tegorocznym spotkaniom przyświeca hasło „W trosce o Człowieka”.

Program III Tygodnia Pracy Socjalnej w Krakowie, 3-8 kwietnia 2017 r. (PDF 1,13 MB)

Plakat informujący o III Tygodniu Pracy Socjalnej w Krakowie, 3-8 kwietnia 2017 r.Plakat informujący o Sesji Naukowej „Jak pomóc Cichym Bohaterom? Opieka wyręczająca jako potrzeba społeczna”, 7 kwietnia 2017 r.