W dniu 3 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym gościli dr David Kolbaia oraz mgr Maciej Wilczyński – przedstawiciele Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, instytucji koordynującej Program Stypendialny Rządu Rzeczypospolitej Polskiej im. Konstantego Kalinowskiego.Gospodarzem spotkania była prof. Katarzyna Potyrała – Prorektor ds. Studenckich. W spotkaniu uczestniczył mgr Łukasz Bandoła – Z-ca Kierownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich, koordynujący program z ramienia Uczelni.

Podczas wizyty omówione zostały najbliższe plany Studium Europy Wschodniej w zakresie finansowania studentów pochodzących z Białorusi. Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi studiów podzieliła się, obecna na spotkaniu, Hanna Bulba – stypendystka programu, pochodząca z Białorusi, studentka II roku malarstwa naszej Uczelni.

Plakat informujący o Programie stypendialnym Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego II