3 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym, podczas X Krakowskich Dni Integracji, rektorzy uczelni Krakowa podpisali aneks do „Porozumienia na rzecz studentów z niepełnosprawnością”.

Dokument ten pozwala m.in. na organizowanie wspólnych wydarzeń naukowych, dydaktycznych i kulturalnych, wymianę międzynarodową studentów z orzeczoną niepełnosprawnością oraz wspólne prowadzenie rozmów z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy niniejszego aneksu do grona uczelni współpracujących przystąpiła Krakowska Akademia im. Frycza-Modrzewskiego.

Gościem honorowym wydarzenia był Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentował JM Rektor prof. Kazimierz Karolczak oraz pracownicy Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UP. Warto przypomnieć, że nasza Uczelnia podpisała akt porozumienia już w 2007 r.

X Krakowskie Dni Integracji, 3 kwietnia 2017 r.X Krakowskie Dni Integracji, 3 kwietnia 2017 r.