Klub Studencki „Bakałarz” zaprasza na pierwsze spotkanie z cyklu „Świat, w którym żyjemy”. Gościem będzie dr Tomasz Padło (Instytut Geografii UP, Fundacja Bezgranica).

Podczas wykładu pt. „Do Europy na lewo! Bliskie spotkania na szlakach uchodźczych” autor zaprezentuje swoje spostrzeżenia ze spotkań z migrantami/uchodźcami podczas podróży po bliższych i dalszych peryferiach Europy i Bliskiego Wschodu, a także wpływ tych spotkań na osobistą ewolucję poglądów na temat tzw. europejskiego kryzysu migracyjnego.

Termin:  4 kwietnia 2017 r. (wtorek), godz. 19.00
Miejsce:  Klub Studencki „Bakałarz”, ul. Ingardena 4

Dr Tomasz Padło – geograf społeczny i fotograf dokumentalny. Współtwórca Fundacji Bezgranica, promującej wiedzę o świecie za pomocą sztuk wizualnych.

Plakat informujący o spotkaniu z dr. Tomaszem Padło „Do Europy na lewo! Bliskie spotkania na szlakach uchodźczych”, 4 kwietnia 2017