Alina Knycz, laureatka marcowej edycji konkursu „Student Miesiąca”, otrzymała w dniu 28 marca 2017 r. zaszczytny tytuł „Studenta Marca”.

Studentka otrzymała pamiątkowy dyplom z listem gratulacyjnym od Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały oraz zestaw materiałów promocyjnych UP, który wręczył Kierownik Biura Promocji i Karier Piotr Kciuk. Oprócz tego Pani Alina otrzymała również numery uczelnianego czasopisma „Konspekt” od Redaktora Naczelnego - Pana Marcina Kani. Gratulacje złożyła także Przewodnicząca Samorządu Studentów UP – Alina Greliak.

Największą pasją Aliny Knycz jest malarstwo oraz tworzenie książek dla dzieci. Pani Alina jest osobą czynnie zaangażowaną społecznie; bierze udział w licznych happeningach, wystawach, konkursach – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. „Sztuka i praca z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję” – mówi studentka.
Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy Laureatce i zachęcamy studentów do wzięcia udziału w konkursie!

Alina Knycz - "Studentka Marca"

Konkurs „Student Miesiąca” i „Student Roku” – IV edycja

 

IMG 8121m

fot. Marcin Kania