W dniu 24 marca br. w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie rozpoczęła obrady Konferencja Rektorów Uczelni Pedagogicznych, której przewodniczy prof. dr hab. Kazimierz Karolczak. Tematem konferencji jest kształcenie nauczycieli w świetle reformy edukacji. W obradach biorą udział m.in.: Minister Edukacji Narodowej - Anna Zalewska, a także przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP - prof. dr hab. Jan Łaszczyk. Przewidziano również wystąpienia poszczególnych uczelni dotyczące kształcenia przyszłych pedagogów oraz dyskusję.

DSC 0724m DSC 0728m DSC 0729m

DSC 0730m DSC 0734m DSC 0739m