W dniu 21 marca 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” spośród kandydatów ubiegających się o tytuł „Studenta Marca” wybrało Alinę Knycz, studentkę II roku studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku grafika.

Największą pasją studentki jest malarstwo oraz tworzenie książek dla dzieci. Alina Knycz jest osobą czynnie zaangażowaną społecznie; bierze udział w licznych happeningach, wystawach, konkursach – zarówno ogólnopolskich, jak i międzynarodowych. Jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Nauczycieli UP, a także wolontariuszką w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kozach. „Sztuka i praca z ludźmi daje mi ogromną satysfakcję” – mówi studentka.

Osiągnięcia Studentki:

 • I nagroda w XXII edycji Ogólnopolskiego konkursu malarstwa im. Ignacego Bieńka w Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Białej.
 • III nagroda w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „W obiektywie 2016” w Galerii Wieża Ciśnień w Kaliszu.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Sfotografuj wiersz – zwierszuj fotografię – edycja świętokrzyska”.
 • Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Wystaw się w CSW”, organizowanym przez Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu.
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017.
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2016/2017.
 • Wyróżnienie za wyniki w pracy i nauce w roku akademickim 2015/2016 na kierunku grafika (Wydział Sztuki UP).
 • Indywidualna wystawa malarstwa w Galerii Pałacu Czeczów w Kozach.
 • Udział w wystawie „Nasza zima zła (?)...” (wystawa grafiki edytorskiej) w Galerii Fundacji ZNACZY SIĘ w Krakowie.
 • Udział w wystawie zbiorowej „Kobiecym okiem – malarki związane z Kozami” w Pałacu Czeczów w Kozach.
 • Udział i organizacja wystawy „Figury” w ramach projektu Cracow Gallery Weekend Krakers.
 • Udział w wystawie malarstwa „Artyści spod Hrobaczej Łąki” w Galerii Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej.
 • Udział w wystawach w ramach konkursu malarstwa im. Ignacego Bieńka (w Galerii Domu Kultury Włókniarzy i Galerii Gemini Park w Bielsku-Białej).
 • Uczestnictwo w Konferencji Naukowej „Współczesny nauczyciel a nowe wyzwania dydaktyczne i wychowawcze ilustracji wprowadzających dzieci w świat sztuki”.
 • Organizacja akcji protestacyjnej „Hej ludzie, wycięli nam drzewa!” pod przewodnictwem Cecylii Malik.
 • Udział i organizacja happeningu w ramach akcji „Nici z parkingu, drzewa zostają” (dotyczącego wycinki drzew na Placu Inwalidów w Krakowie) pod kierunkiem Cecylii Malik.
 • Pomoc w organizacji Mikołajek w Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).