Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany tytułem Patrona Kultury w Wadowicach za rok 2016.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wspiera i patronuje od kilku lat działalności Wadowickiego Uniwersytetu Dzieci. Pracownicy Uczelni angażują się w działalność naukowego pisma „Wadoviana”, które aktualnie uchodzi za jedno z najlepszych regionalnych czasopism w Polsce. Wiosną dojdzie do oficjalnego zawarcia współpracy pomiędzy Instytutem Historii i Archiwistyki UP a Wadowickim Centrum Kultury.

Działania Uczelni zostały docenione i w dniu 3 marca 2017 r., podczas uroczystej gali, Uniwersytet Pedagogiczny został uhonorowany tytułem Patrona Kultury w Wadowicach za rok 2016.

 Uniwersytet Pedagogiczny Patronem Kultury w Wadowicach za rok 2016