Katarzyna Zaremba, laureatka lutowej edycji konkursu „Student Miesiąca”, otrzymała w dniu 8 marca 2017 r. zaszczytny tytuł „Studenta Lutego”.

Studentka otrzymała pamiątkowy dyplom z listem gratulacyjnym od Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały oraz zestaw materiałów promocyjnych UP, który wręczył Kierownik Biura Promocji i Karier Piotr Kciuk. Gratulacje Laureatce złożył także przedstawiciel Samorządu Studentów UP Jakub Migor.

Katarzyna Zaremba jest studentką II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną, Pasją studentki jest pomoc innym oraz muzyka. Realizuje się, biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych oraz wolontariacie. Jest przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku, członkinią Orkiestry Dętej OSP w Izdebniku, członkinią Koła Gospodyń Wiejskich, wolontariuszką Fundacji DKMS oraz ŚDM w Krakowie.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i zachęcamy studentów do wzięcia udziału w konkursie!

fot. Marcin Kania