Biuro Nauki uprzejmie informuje, że w ramach Programu „Krakowskie Konferencje Naukowe 2017” dofinansowanie na łączną kwotę 24 000 zł uzyskały następujące konferencje organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny:

  • „Eight Meeting on Hot Subdwarfs and related Objects” – w Instytucie Fizyki – Katedra Astronomii
  • „Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym (1900-1939)” – w Instytucie Filozofii i Socjologii
  • „Political functions of urban spaces through the ages” – w Instytucie Historii i Archiwistyki
  • „Polska ludność cywilna po opuszczeniu ZSRS w 1942 roku – 75. Rocznica” – w Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń
  • „Historia – Pamięć – Tożsamość. Człowiek – świadek historii” - w Instytucie Historii i Archiwistyki
  • „ESTER RDC meeting, Kraków 2017” – w Instytucie Historii i Archiwistyki
  • „Wspieranie w rozwoju osób z niepełnosprawnością. Wobec pytań i odpowiedzi o dobrostan człowieka” – w Instytucie Pedagogiki Specjalnej

Program „Krakowskie Konferencje Naukowe” skierowany jest do podmiotów organizujących konferencje naukowe w Krakowie, chcących promować Kraków jako ośrodek naukowy. Wyborem konferencji zajmuje się komisja złożona z przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego. Na realizację tegorocznej edycji programu Władze Krakowa przeznaczyły 250 tys. złotych.