6 marca 2017 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Dialog”, zorganizowana przez Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Biuro Współpracy Międzynarodowej oraz Biuro Promocji i Karier.

Udział w konferencji potwierdził Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, firma Kreatech oraz Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych.

Plakat z programem Międzynarodowej Polsko-Białoruskiej Konferencji Naukowej „Dialog”, 6 marca 2017 r.