W dniu 1 marca 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały przyznało tytuł „Studenta Lutego” Katarzynie Zarembie – studentce II roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną.

Pasją studentki jest pomoc innym oraz muzyka. Realizuje się, biorąc udział w różnych akcjach charytatywnych oraz wolontariacie. Jest przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów, członkinią Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku, członkinią Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Izdebniku, członkinią Koła Gospodyń Wiejskich, wolontariuszką Fundacji DKMS oraz ŚDM w Krakowie.

Osiągnięcia Studentki:

 • Wygłoszenie referatu naukowego pt. „Skuteczność coachingu edukacyjnego w polskich szkołach” w ramach Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej pod hasłem „Innowacje w edukacji. Coaching, tutoring, mediacje”.
 • Wygłoszenie referatu naukowego oraz zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy’’. O grach i zabawach w przekazie międzypokoleniowym.
 • Zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Pedagog szkolny – teoria a rzeczywistość”.
 • Reprezentowanie Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów na Festiwalu Nauki w Krakowie oraz Dniach Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego.
 • Wolontariat w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności” na terenie Krakowa.
 • Wolontariat w akcji Dni Dawcy Szpiku Fundacji DKMS w powiecie wadowickim, m.in. w akcji w Izdebniku, w Inwałdzie, w Wadowicach, w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • Zorganizowanie Kiermaszu Bożonarodzeniowego na rzecz Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.
 • Pomoc w organizowaniu zbiórek charytatywnych dla Druha Piotra Sikory – niepełnosprawnego strażaka, któremu budujemy dom.
 • Pomoc w organizowaniu akcji krwiodawstwa w Izdebniku oraz sama też oddaje krew.
 • Pomoc przy projekcie grantowym Działaj Lokalnie pt. „Dziewczyny jak z plakatu”, który dotyczył zrekonstruowania dawnego regionalnego stroju „izdebnickiego”.
 • Udział w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym.
 • Pomoc w organizowaniu akcji charytatywnych, np. mecz z Telewizją Kraków.
 • Pomoc w tworzeniu kroniki Koła Gospodyń Wiejskich oraz prowadzenie strony www.
 • Udział w występach Orkiestry Dętej w Izdebniku, m.in. koncert noworoczny, koncerty charytatywne.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).