Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą uprzejmie informuje, że od dnia 11 marca 2017 r. rozpoczynają się zapisy na kursy ogólnouczelniane.

Przypominamy, że na wykłady zapisują się tylko studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 zaplanowane takie wykłady. Student wybiera dwa wykłady w języku polskim (2x 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (1 x 2 ECTS).

Pierwsza tura zapisów potrwa do 18 marca br. W razie niewypełnienia limitów zostanie uruchomiona druga tura zapisów i potrwa od 21 marca do 24 marca br. Prosimy o monitorowanie zapisów, gdyż może się zdarzyć, że kurs przez Państwa wybrany nie zostanie uruchomiony (ze względu na zbyt małą liczbę chętnych). W takiej sytuacji należy zapisać się na kursy, które zostaną podane w drugiej turze.

Zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.