28 lutego 2017 r. w Audytorium im. prof. Wincentego Danka odbyło się spotkanie opiekunów roczników studiów niestacjonarnych z przedstawicielami władz Uniwersytetu Pedagogicznego.

W spotkaniu pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały uczestniczyli m.in.: Kanclerz UP Małgorzata Grzelewska, Kierownik Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą Monika Topolnicka-Stolzman, Zastępca Kierownika Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich Łukasz Bandoła, przedstawicielka Biura Promocji i Karier Alina Jurczak oraz Anna Duczmalewska z Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z organizacją roku akademickiego. Poruszono również tematy dotyczące różnych form wsparcia dla studentów – przede wszystkim stypendiów socjalnych oraz stypendiów dla najlepszych studentów. Zachęcano opiekunów do korzystania z uczelnianych mediów społecznościowych oraz oferty Biura Karier skierowanej również do studentów studiów niestacjonarnych. Ponadto przypomniano o działalności Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, służącego profesjonalną poradą także opiekunom.

Dzięki inicjatywie Prorektor prof. Katarzyny Potyrały spotkania z opiekunami będą odbywały się cyklicznie, w celu zwiększenia poziomu jakości kształcenia na naszej Uczelni.

Spotkanie opiekunów roczników studiów niestacjonarnych w dniu 28 lutego 2017 r. (fot. Aleksandra Ciejka)