27 lutego 2017 r. w Auditorium Maximum UJ odbyła się pierwsza część dwudniowej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2017”, zorganizowanej w ramach programu „Study in Poland” przez Uniwersytet Jagielloński, KRASP i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

W obradach uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który objął konferencję patronatem honorowym. Wśród zaproszonych do udziału znaleźli się m.in. ambasadorowie krajów, z których pochodzą studenci rozważający studia w Polsce. Naszą Uczelnię reprezentowali: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kierownik Biura Promocji i Karier Piotr Kciuk oraz Kierownik Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich Rafał Birgiel.

Dwudniowe spotkanie poświęcone jest aktualnym kwestiom umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego, rozwojowi mobilności studentów i pracowników naukowych, a także promocji potencjału intelektualnego miast i regionów. Jest to zarazem znakomita okazja do zapoznania się z najlepszymi doświadczeniami polskimi i zagranicznymi w tym zakresie.

Wśród wiodących tematów konferencji znalazły się kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni: strategie internacjonalizacji, rekrutacja studentów z najbardziej obiecujących rynków (m.in. z Chin i Indii), zapobieganie aktom ksenofobii i agresji wobec studentów obcokrajowców, a przede wszystkim wielka debata zatytułowana „Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej: polska DAAD czy BUWiWM+”.

fot. Piotr Kciuk