24 lutego 2017 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się spotkanie Rady Programowej XVII edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele krakowskich Uczelni związanych z organizacją Festiwalu. Spotkanie poprowadził Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVII Festiwalu Nauki i Sztuki, Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz. Rada, na podstawie głosowania, podjęła kolejne decyzje dotyczące szczegółowego przebiegu Festiwalu. Patronem tegorocznej edycji został Walery Goetel.

fot. Marcin Kania, Aleksandra Ciejka