21 lutego 2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Brat Albert w twórczości osób niepełnosprawnych”, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną UP oraz Fundację im. Brata Alberta w Radwanowicach.

Zebranych powitał Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz. W swoim przemówieniu zacytował słowa św. Brata Alberta: „trudno przypuszczać, żeby sztuka ze swej istoty była jakimś osobnym światem, udziałem niektórych”. Prorektor uznał prace artystów za prawdziwe i szczere, świadczące o bogactwie wnętrz ich twórców.

Następnie prof. Robert Stawarz podziękował wszystkim organizatorom: dyrekcji Biblioteki Głównej UP, Małgorzacie Urbanik – wiceprezes Zarządu Krajowego Fundacji im. Brata Alberta, Arkadiuszowi Tomasiakowi – kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Radwanowicach, a także pracownikom oraz terapeutom za ich niezwykle wartościową pracę. Prorektor zwrócił się również do podopiecznych Fundacji, dziękując za ich wzruszające dzieła.

Na pamiątkę wydarzenia prof. Robert Stawarz oraz organizatorzy wystawy otrzymali kalendarze „Dobrych Aniołów” od wychowanków Fundacji.

Ekspozycję można oglądać do 16 marca 2017 r. w holu głównego budynku UP przy ul. Podchorążych 2. Serdecznie zapraszamy!

fot. Marcin Kania i Aleksandra Ciejka