Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza na promocję książki Mariusza W. Majewskiego pt. „Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej”.

Termin: 16 lutego 2017 r. (czwartek), godz. 17.00
Miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15

Książka Mariusza W. Majewskiego pt.„Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej”, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego UP, jest obszerną monografią na temat rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w okresie międzywojennym, uwzględniającą problemy organizacyjne, ekonomiczne, kadrowe i międzyinstytucjonalne tego przemysłu. Autor, na podstawie szeroko zakrojonej kwerendy, daje pełny i wierny obraz okresów budowania i rozwoju tej gałęzi przemysłu. Opracowanie jest bezcenną pomocą dla kolejnych badaczy oraz kopalnią wiedzy dla hobbystów.

Plakat informujący o promocji książki Mariusza Majewskiego „Rozwój motoryzacji w Drugiej Rzeczypospolitej”