Projekt Grupy INTERIA.PL realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Pedagogicznym na badania dotyczące budowy innowacyjnej platformy zgodnej z najnowszymi światowymi trendami, umożliwiającej tworzenie usług w modelu „Shopping Assistant" otrzymał dofinansowanie w konkursie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego zaangażowani będą w prace badawczo-rozwojowe dotyczące realizacji projektu.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy okazji kolejnych projektów inicjowanych przez Biuro Rozwoju w ramach planowanych konkursów.