Jakość kształcenia i komfort studiowania to jeden z wielu istotnych tematów poruszonych podczas spotkania Władz Uczelni ze starostami wszystkich kierunków i roczników studiów studiów stacjonarnych w dniu 27 stycznia 2017 r.

Spotkanie, w którym uczestniczyli: Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała, Kanclerz UP mgr Monika Topolnicka-Stolzman, Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych dr Małgorzata Trojańska, Kierownik Biura Promocji i Karier mgr Piotr Kciuk, Przewodnicząca Samorządu Studentów UP Alina Greliak oraz starostowie wszystkich kierunków i roczników studiów stacjonarnych, było okazją do rozmów na tematy dotyczące organizacji bieżącego roku akademickiego.

Omówiono m.in. sprawy związane z tokiem studiów, przebiegiem praktyk studenckich, obsługą administracyjną studentów, funkcjonowaniem Biura Karier, poradnictwem zawodowym, działalnością Biura ds. Osób Niepełnosprawnych, wsparciem psychologicznym dla studentów w trudnych sytuacjach życiowych. Poruszono także kwestie dotyczące jakości kształcenia i komfortu studiowania. Jedną z ciekawych propozycji był m.in. pomysł zorganizowania „stref studenta” we wszystkich budynkach Uczelni, na wzór Strefy Studenta powstałej w ubiegłym roku w budynku przy ul. Podchorążych 2.

Spotkanie Władz Uczelni ze starostami studiów stacjonarnych w dniu 27 stycznia 2017 r.