Wolontariusze i pracownicy Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” wystosowali list do JM Rektora UP prof. Kazimierza Karolczaka z podziękowaniami za pomoc w organizacji XI Kiermaszu Świątecznego.

W dniach 14 i 17 grudnia 2016 r. w budynkach Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Podchorążych 2 oraz ul. Ingardena 4 wolontariusze Fundacji zorganizowali stoiska z ozdobami świątecznymi. Pieniądze zebrane podczas XI Kiermaszu Świątecznego zostały przeznaczone na turnus rehabilitacyjny dla Piotra i Pawła, którzy cierpią na czterokończynowe dziecięce porażenie mózgowe.

Podziękowanie od Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”