Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie otrzymał dofinansowanie w konkursie „Ścieżki Kopernika 2.0” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (POWER).

Projekt Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie znalazł się na 14 miejscu na liście rankingowej wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć, które mają rozbudzić w młodzieży ciekawość, kreatywność i chęć pogłębiania wiedzy.

Projekt „Laboratorium Twórczej Matematyki” otrzymał dofinansowanie w wysokości 207 725,28 zł i realizowany będzie przez pracowników Instytutu Matematyki wspólnie z partnerem, którym jest Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana (jako jednostka organizacyjna Urzędu Miasta Krakowa).

  Wyniki oceny formalno-merytorycznej w konkursie nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie „Ścieżki Kopernika 2.0”

To już szósty projekt realizowany przez Uniwersytet Pedagogiczny, dotyczący funduszy strukturalnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014–2020:

  • 3 projekty realizowane są w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) i dotyczącą Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego;
  • 2 projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) dotyczące staży dla studentów Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego oraz edukacji filozoficznej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy okazji kolejnych projektów inicjowanych przez Biuro Rozwoju w ramach planowanych konkursów.