Mateusz Kozłowski, zwycięzca konkursu „Student Miesiąca”, otrzymał w dniu 27 stycznia 2017 r. tytuł „Studenta Stycznia”.

Uroczystości nadania zaszczytnego tytułu przewodniczyła Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała. Obecni byli również wszyscy członkowie jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku”. Laureat otrzymał w nagrodę 500 zł oraz list gratulacyjny i zestaw najnowszych materiałów promocyjnych UP.

Mateusz Kozłowski studiuje na III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Digital Design. Jest członkiem oraz wiceprezesem Chóru Mieszanego „Educatus”, członkiem Stowarzyszenia Passionart, wolontariuszem w Fundacji Gorczyckiego, a także ambasadorem portalu Chórtownia, promującego muzykę chóralną i polskie chóry na arenie międzynarodowej. Pasją studenta jest nie tylko muzyka chóralna, ale także zarządzanie zespołami muzycznymi oraz solistami, zwłaszcza instrumentalistami.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy i zachęcamy studentów do wzięcia udziału w konkursie!