W dniach 26–27 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbywa się konferencja „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”.

Wydarzenie to jest częścią cyklu konferencji programowych organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki. W konferencji bierze udział Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin. Uniwersytet Pedagogiczny reprezentują: Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz oraz Prorektor ds. Nauki prof. Mariusz Wołos.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podczas przemówienia inaugurującego konferencję „Ścieżki kariery akademickiej i rozwój młodej kadry naukowej”

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Jarosław Gowin podczas przemówienia inauguracyjnego (fot. R. Stawarz)