W dniu 24 stycznia 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały przyznało tytuł „Studenta Stycznia” Mateuszowi Kozłowskiemu – studentowi III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Digital Design.

Student jest członkiem oraz wiceprezesem Chóru Mieszanego „Educatus”, członkiem Stowarzyszenia Passionart, wolontariuszem w Fundacji Gorczyckiego, a także ambasadorem portalu Chórtownia, promującego muzykę chóralną i polskie chóry na arenie międzynarodowej. Pasją studenta jest nie tylko muzyka chóralna, ale także zarządzanie zespołami muzycznymi oraz solistami, zwłaszcza instrumentalistami.

Osiągnięcia Studenta:

  • Zakwalifikowanie się jako jedna z dwóch osób z Polski do elitarnego programu dla młodych managerów kultury Youth Event Management Programme 3 organizowanego podczas największego na świecie festiwalu chóralnego Europa Cantat w Peczu.
  • Zaproszenie do reprezentowania Polski podczas Youth Forum w ramach America Cantat 8 na Bahamach.
  • Zdobycie dwóch złotych medali wraz z „Educatusem” na V Gdańskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym oraz złotego i srebrnego medalu na konkursie „Kaunas Cantat” w Kownie.
  • Zaproszenie na program „Training Programme: Mastering the game. Business and legal issues for video game developers” oraz ukończenie kursu pod takim samym tytułem organizowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) oraz MKDiN.
  • Wzięcie czynnego udziału w wystawach Digital Design: kreacja/interfejs/eksperyment oraz K/NO/W FUTURE.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).