Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego, dyplomanci oraz ich promotorzy serdecznie zapraszają do dawnej fabryki Telpod na wystawę DYPLOMY.

Na wystawie prezentowane będą wybrane dyplomy studentów, zrealizowane na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w roku akademickim 2015/2016.

Wernisaż odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 przy ul. Tadeusza Romanowicza 4 w Krakowie.

Wystawę będzie można oglądać do 5 lutego 2017 r.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na wystawę Dyplomów zrealizowanych na Wydziale Sztuki