W dniu 12 stycznia 2017 r. w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego gościł Prof. David Fishman, Dyrektor Project Judaica Jewish Theologicial Seminary of America (JTS) w Nowym Jorku.

JTS należy do ścisłej światowej czołówki ośrodków naukowo-badawczych w zakresie studiów żydowskich. Ośrodek ten kształci studentów i realizuje szereg projektów naukowych we współpracy z wiodącymi uczelniami świata. Przedmiotem całodziennych rozmów dyrektora IHiA dr. hab. Łukasza Tomasza Sroki, prof. UP z amerykańskim gościem była możliwość wspólnej realizacji przez JTS oraz IHiA UP programu badań dotyczącego historii i kultury Żydów galicyjskich.

Prof. David Fishman z wizytą w Instytucie Historii i Archiwistyki UP

Prof. David Fishman z wizytą w Instytucie Historii i Archiwistyki UP