Z przyjemnością informujemy, że Karol Pawłowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego zwyciężył w II edycji „Sobieskiego Parlamentu”. Laureat otrzyma w nagrodę indeks na dowolnie wybrany kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym.

Posiedzenie „Sobieskiego Parlamentu” odbyło się w dniu 12 stycznia 2017 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Krakowa. Patronat nad przedsięwzięciem objął JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak. W jury konkursowym zasiadł m.in. Zastępca Dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki dr Mateusz Wyżga.

Projekt pn. „Sobieski Parlament”, powstał dzięki inicjatywie ucznia II LO Wojciecha Firka oraz nauczycielki dr Olgi Błyskal, absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego.

  Obrady „Sobieskiego Parlamentu” z udziałem Rektora UP

Dr Mateusz Wyżga wręcza nagrodę Karolowi Pawłowskiemu – zwycięzcy Sobieskiego Parlamentu (fot. Kajetan Kruczek)

Dr Mateusz Wyżga wręcza nagrodę Karolowi Pawłowskiemu – zwycięzcy Sobieskiego Parlamentu (fot. Kajetan Kruczek)