13 stycznia 2017 r. o godz. 12.00 w holu przy Audytorium im. prof. W. Danka w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego zostanie otwarta wystawa prac studentów Wydziału Sztuki.

Na wystawie prezentowane będą projekty graficzne powstałe pod kierunkiem dr Agnieszki Dutki (grafika edytorska) oraz dr. Przemysława Paliwody (projektowanie graficzne).

Ekspozycję będzie można oglądać w dniach 13–26 stycznia 2017 r.

Prezentowane na wystawie książki zostały przygotowane przez studentów pierwszego roku studiów magisterskich w pracowni grafiki edytorskiej, prowadzonej przez dr Agnieszkę Dutkę. Pracownia rozwija i doskonali umiejętności projektowania wydawnictw o wysokich walorach artystycznych. Projekty grafiki użytkowej prezentowane na wystawie to: plakaty z danymi statystycznymi, plakaty ilustrujące pejzaż miejski, projekty identyfikacji wizualnych dla instytucji i wydarzeń kulturalnych, grafiki opakowań produktów. Prace powstały w ramach zajęć z projektowania graficznego prowadzonych przez dr. Przemysława Paliwodę.

Organizatorem wydarzenia jest Instytut Grafiki i Wzornictwa UP.

20170113 wystawa prac Wydzialu Sztuki m