12 stycznia 2017 r. w Sali Obrad Rady Miejskiej Miasta Krakowa odbyło się posiedzenie „Sobieskiego Parlamentu”. W obradach wziął udział JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak.

Projekt pn. „Sobieski Parlament”, w którym uczestniczą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, powstał dzięki inicjatywie ucznia II LO Wojciecha Firka oraz nauczycielki dr Olgi Błyskal, absolwentki Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do czynnego udziału w życiu społecznym i politycznym.

Nad tegoroczną, drugą już edycją wydarzenia, objął honorowy patrnat JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak, który wziął udział w obradach i wygłosił przemówienie.

Podczas posiedzenia „Sobieskiego Parlamentu” uczniowie II LO debatowali nad pięcioma przygotowanymi przez siebie projektami ustaw. Wystąpienia „posłów” obserwowało jury, w składzie którego zasiadł m.in. dr Mateusz Wyżga, zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UP. Po zakończeniu obrad jury wybierze najlepszego mówcę, który w nagrodę otrzyma indeks na wybrany kierunek studiów na Uniwersytecie Pedagogicznym.

fot. Piotr Kciuk