Anna Wicher, laureatka grudniowej edycji konkursu „Student Miesiąca” otrzymała w dniu 11 stycznia 2017 r. zaszczytny tytuł „Studenta Grudnia”.

Przewodnicząca jury konkursu „Student Miesiąca i Student Roku”, Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyna Potyrała wręczyła Laureatce dyplom z listem gratulacyjnym. Studentka otrzymała także zestaw najnowszych materiałów promocyjnych UP – upominki przekazał Kierownik Biura Promocji i Karier Piotr Kciuk. Gratulacje Annie Wicher złożyła również Przewodnicząca Samorządu Studentów UP Alina Greliak.

Anna Wicher jest studentką III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska. Jej pasją jest szeroko pojęta matematyka, dydaktyka matematyki, gra na gitarze, rozwój człowieka, praca z dziećmi oraz animacja czasu wolnego.

Serdecznie gratulujemy Laureatce i zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w konkursie!


fot. Aleksandra Ciejka