Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” przy Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na prezentację książki zatytułowanej „Il commento di Konstanty Grzybowski a „Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi”.

Prezentacja i debata w języku polskim będzie miała miejsce w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 18.30 w sali 337 przy ul. Podchorążych 2.

20170110 Machiavelli m
Okładka książki „Il commento di Konstanty Grzybowski a „Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Saggi e studi”