W dniu 4 stycznia 2017 r. jury konkursu „Student Miesiąca i Student Roku” pod przewodnictwem Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyny Potyrały przyznało tytuł „Studenta Grudnia” Annie Wicher – studentce III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku matematyka, specjalność nauczycielska.

Pasją studentki jest szeroko pojęta matematyka, dydaktyka matematyki, gra na gitarze, rozwój człowieka, praca z dziećmi oraz animacja czasu wolnego.

Anna Wicher

Osiągnięcia Studentki:

Współautorstwo artykułu pt. „Conjugations in C^n”, który ukazał się w czasopiśmie Prace Koła Matematyków Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wygłoszenie referatu podczas XI Ogólnopolskiego Sympozjum Kół Naukowych.

Wygłoszenie referatu pt. „Inwolucje w C^n i ich C-symetrie” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyków w Poznaniu.

Działalność w Zarządzie Koła Matematyków – organizacja Ogólnopolskich Sympozjów Kół Naukowych oraz wielu wydarzeń promujących matematykę wśród młodzieży szkolnej (np. Dni Gier Matematycznych).

Ukończenie kursów m.in. z zastosowania programu Geogebra w nauczaniu matematyki, wychowawcy wypoczynku dzieci, animatora czasu wolnego dzieci i dorosłych.

Wolontariat w Gminie Brzeszcze, m.in. pomoc w nauce dzieciom objętym opieką społeczną, organizacja różnego rodzaju zbiórek na rzecz dzieci.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcy!

Przypominamy, że zgłoszenia do konkursu „Student Miesiąca” i „Student Roku” przyjmowane są do 20. dnia każdego miesiąca. Zdobywcy tytułu Studenta Miesiąca, zgodnie z regulaminem, otrzymają nagrodę 500 zł (brutto), natomiast zdobywca tytułu Student Roku otrzyma nagrodę 1500 zł (brutto).

Student, który zgłosił swoją kandydaturę do konkursu, lecz nie otrzymał tytułu Studenta Miesiąca przyznawanego przez komisję, może ponownie zgłosić swoją kandydaturę do konkursu w następnym miesiącu (nie musi wówczas ponownie składać formularza z zaświadczeniami, wystarczy, że złoży pisemne oświadczenie, iż chce, aby wzięto pod uwagę jego kandydaturę w następnym miesiącu).