W środę, 28 grudnia 2016 r., w Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach z udziałem Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr. hab. Kazimierza Karolczaka odbyła się uroczysta premiera nowego wydawnictwa muzeum „Kęty. Wokół społeczności. Studia i szkice z dziejów miasta i okolicy”.

Okazją do spotkania było wydanie przez kęckie muzeum publikacji, do której wstęp napisał profesor Kazimierz Karolczak, a która powstała jako wynik kilkuletniej pracy naukowej pracowników zatrudnionych w placówce. W swoim wystąpieniu Rektor podkreślił rolę i znaczenie tego typu prac badawczych przy budowaniu więzi lokalnych i tożsamości danego miejsca. Jednocześnie wyraził pogląd, że niniejsza publikacja, tak ważna dla kęckiej społeczności, nie jest ostatnią i znajdzie swoją kontynuację w postaci następnych opracowań.

Na uwagę zasługuje fakt, że wśród autorów naukowych opracowań, które zostały wydane drukiem, są wychowankowie naszego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: dr Marta Tylza-Janosz i dr Andrzej Małysa.