W sieci opublikowany został 10 numer czasopisma elektronicznego Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego „Biblioteka i Edukacja”.

Tematem numeru jest praca z dziećmi w otoczeniu książek i bibliotek. Wydawnictwo znajduje się w Wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 (liczba punktów za publikację: 4). Zapraszamy do lektury i zachęcamy do współpracy z redakcją.