9 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z przyjemnością informujemy, że nagrodę za wybitne osiągnięcia naukowe otrzymał dr Piotr Pokora z Instytutu Matematyki UP.

Dr Piotr Pokora zajmuje się geometrią algebraiczną. Jest autorem 12 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych. Wyniki swoich prac prezentował na licznych konferencjach m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

W 2012 roku ukończył studia matematyczne na Politechnice Krakowskiej. W tym samym roku podjął studia doktoranckie w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W czasie studiów doktoranckich odbył semestralny staż na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Warszawskiego Centrum Nauk Matematycznych i Komputerowych (KNOW). Uzyskał stypendium badawcze dla doktorantów na półroczny pobyt w wybranym uniwersytecie w Niemczech przyznane przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD i odbył w 2014 roku staż na Uniwersytecie w Marburgu.

Pracę doktorską, napisaną w języku angielskim, obronił z wyróżnieniem na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na początku 2015 roku. Promotorem pracy był prof. dr hab. Tomasz Szemberg z Instytutu Matematyki UP, a promotorem pomocniczym dr hab. Jarosław Buczyński z Instytutu Matematycznego PAN . W tym samym czasie uzyskał w wyniku konkursu Narodowego Centrum Nauki grant badawczy typu Preludium.

W roku akademickim 2015/16 był zatrudniony na pozycji typu post-doc na uniwersytecie w Moguncji. W bieżącym roku jest zatrudniony na podobnej pozycji na uniwersytecie w Hanowerze. W grudniu 2016 rozpocznie się jego procedura habilitacyjna. Dr Piotr Pokora od 2014 roku, na stałe zatrudniony jest w Instytucie Matematyki UP, obecnie na stanowisku adiunkta.

Serdecznie gratulujemy!