Biblioteka Główna zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję prof. dr. hab. Mariusza Wołosa – Prorektora ds. Nauki pt. „Stan wojenny 1981 z perspektywy ówczesnego dziecka a dzisiejszego historyka”, która odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w Audytorium im. prof. W. Danka przy ul. Podchorążych 2.

Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa pt. „Stan wojenny w bibliotecznych albumach – spojrzenie na historię” znajdująca się w holu Biblioteki Głównej.

Plakat informujący o wystawie „Stan wojenny w bibliotecznych albumach – spojrzenie na historię”