W dniu 8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbyło się posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych (KRUP).

Obrady otworzył JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak, przewodniczący KRUP. W posiedzeniu wzięła udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr hab. Teresa Czerwińska.

„Jesteśmy za jakością naukową” – mówiła podczas spotkania dr hab. Teresa Czerwińska. „Chcemy zachęcić studentów, by pozostawali w kraju, a jednocześnie zmotywować wyższe uczelnie, by tworzyły warunki dla wybitnych przyszłych studentów” – dodała Podsekretarz Stanu, mówiąc o przyszłorocznym odrębnym strumieniu dotacji jakościowej przeznaczonym dla uczelni wyższych.

Uczestnicy posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych, 8 grudnia 2016 r.

Podczas spotkania Podsekretarz Stanu dr hab. Teresy Czerwińskiej i zastępcy dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MNiSW Mariusza Zielonki z rektorami uczelni pedagogicznych przedstawiciele szkół wyższych postulowali, by reforma wiązała się także z opracowaniem koniecznych zmian związanych z system kształcenia nauczycieli i doskonaleniem zawodowym pedagogów.

Dyskutowano także nad aspektami związanymi z wprowadzeniem nowego algorytmu finansowania uczelni i planowanym przez MNiSW procesem przeglądu kosztów kształcenia na uniwersytetach. Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Pedagogicznych JM Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak zaprosił przedstawicieli MNiSW na kolejne spotkanie w ramach KRUP, które odbędzie się w marcu w Częstochowie. Gospodarzem spotkania będzie Akademia im. Jana Długosza.

fot. Marcin Kania