W dniach 8-10 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym odbędzie się II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców.

Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Jagielloński. Honorowym patronatem Zjazdu jest Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.

Prymarnym celem Zjazdu jest integrowanie środowiska polskich badaczy nad filmem i mediami oraz stworzenie platformy do dalszej współpracy przy wykorzystaniu struktur Towarzystwa. Hasło przewodnie Zjazdu to: „Dyskursy widzialności”.

Harmonogram II Zjazdu Filmoznawców i Medioznawców

Plakat informujący o II Zjeździe Filmoznawców i Medioznawców