W dniach 28-30 listopada 2016 r. pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu uczestniczyli w spotkaniu na Słowacji w ramach projektu ALBIE Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity.

Uniwersytet Pedagogiczny jest jednym z partnerów projektu ALBIE Adults Literacies as Benefit for Inclusion and Equity. W dniach 28-30 listopada 2016 r. pracownicy Instytutu Nauk o Wychowaniu: prof. Zofia Szarota, dr Artur Fabiś, dr Agnieszka Domagała-Kręcioch, dr inż. Łukasz Tomczyk oraz dr Ewa Żmijewska uczestniczyli w spotkaniu projektowym na Słowacji. Projekt realizowany jest w ramach programu ERASMUS+.

W trakcie warsztatów przygotowano metodologię badań dotyczących kompetencji funkcjonalnych młodych dorosłych oraz upowszechniono dane na temat założeń części diagnostycznej i eksperymentalnej. Uwarunkowania projektowe uwzględniające specyfikę polskiej próby zaprezentowane zostały przez dr. inż. Łukasza Tomczyka – koordynatora działań. Informacja na ten temat pojawiła się także w słowackich mediach lokalnych.

  Čo môže pomôcť zabrániť nezamestnanosti? (Co może pomóc w zapobieganiu bezrobociu?) – TV Hronka