Nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego, staraniem pracowników Zakładu Neurolingwistyki Instytutu Filologii Polskiej, ukazał się drugi numer czasopisma „Neurolingwistyka Praktyczna”.

Na łamach rocznika obszary badawcze neurolingwistyki profilowanej praktycznie są odkrywane z punktu widzenia trzech wyznaczonych w numerze pierwszym perspektyw poznawczych: medycznej, logopedycznej oraz retoryczno-komunikacyjnej. Perspektywy te wyznaczają jednocześnie główne działy aktualnego oraz planowanych numerów. Zachęcamy do lektury i współpracy wydawniczej.

Tomasz Zyss
Mirosław Michalik
Magdalena Ryszka-Kurczab

„Neurolingwistyka Praktyczna” nr 2