25 listopada 2016 r. w Sali Senackiej Uniwersytetu Pedagogicznego odbyło się spotkanie Rady Programowej XVII edycji Festiwalu Nauki w Krakowie.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele krakowskich Uczelni związanych z organizacją Festiwalu. Zebranych powitał Rektor UP prof. Kazimierz Karolczak. Spotkanie poprowadził Pełnomocnik Rektora ds. Festiwalu Nauki, Prorektor ds. Rozwoju prof. Robert Stawarz.

Rada, na podstawie głosowania, podjęła najważniejsze decyzje dotyczące projektu, nazwy, loga oraz terminu Festiwalu. Zgodnie z postanowieniami wydarzenie otrzyma nową nazwę – Festiwal Nauki i Sztuki. Jego hasłem przewodnim będzie „W zgodzie z Naturą”. Festiwal odbędzie się w terminie 24–27 maja 2017 r.

 


fot. Marcin Kania