22 listopada 2016 r. w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych przy ul. Jęczmiennej 9 odbyło się spotkanie dotyczące problemów dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach przyrodniczych. Inicjatorem wydarzenia była Prorektor ds. Studenckich dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele przedmiotów ścisłych należący do szkół ćwiczeń współpracujących z Uniwersytetem Pedagogicznym. Wykłady wygłosili pracownicy Uniwersytetu, którzy swoim doświadczeniem wspierają nie tylko studentów, ale także nauczycieli:

  • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP – Prorektor ds. Studenckich
  • dr hab. Jan Paśko
  • dr hab. Małgorzata Nodzyńska
  • dr hab. Danuta Piróg, prof. UP
  • dr Tomasz Rachwał – ekspert MEN
  • dr hab. Roman Rosiek
  • dr Dariusz Wcisło

Spotkanie zachęciło uczestników do żywej dyskusji na tematy dotyczące planowanego kształcenia uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.