Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego i Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią w Instytucie Neofilologii UP zapraszają na konferencję transdyscyplinarną, zatytułowaną „Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki”, która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia (piątek, sobota) 2016 roku w Audytorium im. prof. W. Danka przy ul. Podchorążych 2. Patronat nad konferencją objął JM Rektor UP prof. dr hab. Kazimierz Karolczak.

Konferencja, zorganizowana w roku Jubileuszu 70-lecia Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, będzie okazją do naukowego spotkania badaczy z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, często związanych wieloletnią współpracą z Katedrą Literatur Francuskiego Obszaru Językowego oraz Pracownią Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią. Jej zasadniczym celem będzie wymiana naukowych doświadczeń i konfrontacja języków, jakimi przedstawiciele różnych gałęzi humanistyki posługują się dziś w swych analizach treści kultury.

Przewodnią ideą konferencji jest chęć wywołania dyskusji nad koncepcjami, wyobrażeniami i artefaktami Nowego Człowieka, obecnymi w literaturze, w sztukach plastycznych, a także w architekturze Zachodu. Niezależnie od narzucających się i wciąż wartych namysłu skojarzeń z modernistyczną rewolucją przełomu XIX i XX wieku oraz dziedzictwem dwudziestowiecznych totalitaryzmów, będzie to próba ujęcia artystycznej i intelektualnej ekspresji „nowego” w przebiegu całej historii kultury zachodniej. Konferencja będzie miała charakter transdyscyplinarny i porównawczy, co ma pozwolić na wielowątkową dyskusję nad przeszłością, stanem obecnym oraz możliwą przyszłością cywilizacji zachodniej.

Refleksja nad Nowym Człowiekiem będzie jednocześnie przyczynkiem do analizy stanu współczesnej humanistyki, wciąż rozpiętej pomiędzy pytaniami o „odwieczną” istotę człowieczeństwa, a postulatami nowości i zmiany. Niezależnie od tego, czy analiza taka będzie się odnosić do intelektualnych projektów, artystycznych artefaktów czy literackich wizji, winna się ona łączyć z wyobrażeniową empatią, co pozwoliłoby uchwycić zarówno intelektualne „parametry”, jak i wyobrażeniową dynamikę ludzkiego „marzenia o Nowym”.

 

Plakat informujący o konferencji „Nowy Człowiek: wizje, projekty, języki”