Od roku akademickiego 2016/2017 Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje szkolenia dla studentów pierwszych lat studiów oraz pracowników Uczelni, dotyczące problematyki wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz studentów w kryzysach psychicznych.

Szkolenia dotyczące problematyki wsparcia studentów niepełnosprawnych oraz studentów w kryzysach psychicznych

Dotychczas realizowane spotkania spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, spotkaliśmy się z ponad szesnastoma kierunkami i wciąż umawiane są kolejne szkolenia.

Celem spotkań jest ujawnienie się większej liczby studentów z niepełnosprawnością, zwiększenie świadomości wśród pozostałych studentów, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji. Spotkania pozwalają rozwiać wątpliwości i obawy związane z niełatwym tematem wsparcia osób niepełnosprawnych oraz studentów pozostających w kryzysach psychicznych.

Studenci oraz pracownicy, w trakcie spotkań, mogą również uzyskać informacje dotyczące m.in. możliwości refundacji kosztów kursów języka migowego, udziału w projektach prozawodowych oraz innych.

Idea spotkań powstała w wyniku współpracy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prorektora ds. Studenckich dr hab. Katarzyny Potyrały, prof. UP (pismo okólne nr RO.0201-7/2016 oraz nr RO.0201-8/2016).

Opiekunów roku, pracowników naukowo-dydaktycznych oraz administracyjnych zapraszamy do kontaktu z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
www.bon.up.krakow.pl
bon@up.krakow.pl
tel. 12 662 66 70