Narodowe Centrum Nauki przedstawiło wyniki konkursów ogłoszonych w dniu 15 marca 2016 r. Do finansowania zostały zakwalifikowane trzy projekty badawcze realizowane przez pracowników naszej Uczelni.

OPUS 11 (projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów):

 • kierownik projektu ze strony UP: dr inż. Paweł Kurtyka
  (projekt realizowany w konsorcjum, którego liderem jest Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN)
  jednostka: Instytut Techniki
  tytuł projektu: Kompozyty odlewane in-situ wzmacniane nanocząstkami faz ceramicznych
  przyznane środki: 1 140 090 zł

PRELUDIUM 11 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora):

 • kierownik projektu: mgr Grzegorz Malara
  jednostka: Instytut Matematyki
  tytuł projektu: Asymptotyczne niezmienniki multiplikatywnej rodziny ideałów jednorodnych
  przyznane środki: 63 800 zł

SONATA 11 (projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora):

 • kierownik projektu: dr Albertyna Paciorek
  jednostka: Instytut Neofilologii
  tytuł projektu: Mimowolne procesy przyswajania określoności – badania porównawcze osób posługujących się od urodzenia językiem polskim, angielskim i norweskim
  przyznane środki: 123 130 zł